เปิดฟังแล้ว : 348 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง อยากให้อยู่ด้วยไหม - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้