เปิดฟังแล้ว : 543 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง อย่าทำดีนาทีสุดท้าย - ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ ในขณะนี้