เปิดฟังแล้ว : 589 ครั้ง
 
 
อ้อมแขนที่ว่างเปล่า


ช.
เพียงลำพังผู้เดียว ในราตรีไร้ดาว
เหลือแค่ความว่างเปล่าไม่มีแม้เงา ให้ใจหาย

ญ.
ในราตรีมืดมน มีใครเป็นคนแนบกาย
แต่เหมือนไม่มีผู้ใด ฉันยังเหงาใจอย่างสุดแสน

ช.
คนเดียวเท่านั้น อยากขอหัวใจ
ซบไว้ในอ้อมแขน ใครกันหนอ
จะพร้อมทดแทนชีวิตที่ยังขาดไป
ใครหนอ ใครกัน คือคนที่ยอมมอบใจ
ใครหนอจะเติมราตรีไร้ดาว
เป็นคืนที่ดาวพร่างพรายให้กับฉัน
รอมานานเหลือเกิน

ญ.
รอมานานแสนนาน
ฟ้าก็พาให้เรามาใกล้ชิดกัน อยู่ตรงนี้
เป็นเธอใช่ไหม ที่พร้อมมอบใจซบไว้ในอ้อมแขน

ช.
เธอใช่ไหม จะพร้อมทดแทนชีวิตที่ยังขาดไป

คู่.
เธอหรือคือเธอ คือคนที่ยอมมอบใจ
เราสองจะเติมราตรีไร้ดาว
เป็นคืนที่ดาวพร่างพราย
เธอหรือคือเธอ คือคนที่ยอมมอบใจ
เราสองจะเติมราตรีไร้ดาว
เป็นคืนที่ดาวพร่างพราย ให้แก่กัน
ในคืนนี้ก็จะมีฟ้างาม ที่เคียงอยู่คู่ดวงดาว
ในอ้อมแขนก็จะมีสองเราที่จะเคียงคู่กัน

คู่.
เราสองจะเติมราตรีไร้ดาว
เป็นคืนที่ดาวพร่างพราย
เธอหรือ คือเธอ คือคนที่ยอมมอบใจ
เราสองจะเติมราตรีไร้ดาว
เป็นคืนที่ดาวพร่างพราย
ให้แก่กัน ให้แก่กัน ให้แก่กัน