เปิดฟังแล้ว : 332 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง เดินไปกับความคิด - ขุนสมาน ในขณะนี้