เปิดฟังแล้ว : 723 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง เป็นยักษ์เป็นมาร - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้