เปิดฟังแล้ว : 449 ครั้ง
เพราะว่าเธอควรอยู่กับฉัน - Sofa

เพลง : เพราะว่าเธอควรอยู่กับฉัน

ศิลปิน : Sofa

อัลบั้ม : Sofa

 
 
มันเป็นเพราะฟ้าไม่สวย
ที่ทำให้เธอเศร้าใจ
หรือเป็นเพราะเธอไม่มี
แม้ใคร
โอ้ใจเธออย่าเพิ่งไป
ขอให้เธอได้โปรด
เข้าใจโปรดได้ไหม
เดินให้ช้าหน่อยค่อยค่อย
คิดก่อนอย่าใจร้อน
อย่าใจร้อนฉันตาม
เธออยู่เดินให้ช้าอีก
เดินค่อยค่อย
แล้วปล่อยให้ใจ
ได้เรียนรู้เพราะว่า
เธอควรอยู่
กับฉัน
มันไม่ได้แย่อย่างนั้น
ถ้าเรายังอยู่ด้วยกัน
แค่มีเธออยู่กับฉันก็พอ
โอ้ใจเธออย่าเพิ่งไป
ขอให้เธอได้โปรด
เข้าใจโปรดได้ไหม
เดินให้ช้าหน่อยค่อยค่อย
คิดก่อนอย่าใจร้อน
อย่าใจร้อนฉันตาม
เธออยู่เดินให้ช้าอีก
เดินค่อยค่อย
แล้วปล่อยให้ใจ
ได้เรียนรู้เพราะว่า
เธอควรอยู่
กับฉัน
โอ้ใจเธออย่าเพิ่งไป
ขอให้เธอได้โปรด
เข้าใจโปรดได้ไหม
เดินให้ช้าหน่อยค่อยค่อย
คิดก่อนอย่าใจร้อน
อย่าใจร้อนฉันตาม
เธออยู่เดินให้ช้าอีก
เดินค่อยค่อย
แล้วปล่อยให้ใจ
ได้เรียนรู้เพราะว่า
เธอควรอยู่
กับฉัน
ค่อยค่อยคิด..
อย่าใจร้อน อย่าใจร้อน
ฉันตามเธออยู่เดินให้ช้าอีก
เดินค่อย ค่อย
แล้วปล่อยให้ใจ
ได้เรียนรู้เพราะว่าเธอควรอยู่
กับฉัน
กับฉัน
กับฉัน