เปิดฟังแล้ว : 335 ครั้ง
 
 
โฟร์ท แม้เราจะยืนไกลกัน แม้ภาษาและผิวไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกัน ก็คือโลกที่เรานั้นยืน ปาน ถ้าเธอต้องเจอทุกข์ร้อน ฉันก็ทุกข์ก็ร้อนไม่แพ้กัน เมื่อสุขก็มีเหมือนกัน โลกเดียวกันที่เรานั้นยืน เปียโน จะเชื้อชาติไหนสีผิวใด อย่าให้มันมาขวางกั้นเรา จะต่างกันสักเท่าไหร่ แค่วันนี้เราเป็นหนึ่งเดียว (รวม) ยื่นมือจับมือฉันไว้ เราจะเปลี่ยนโลกนี้ด้วยกัน ให้โลกนี้นั้นไม่มีสงคราม ให้เป็นโลกที่สวยที่ดีงาม แค่เธอจับมือฉันไว้ และก็มีความรักให้กัน ช่วยถนอมโลกนี้ให้นานๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ มันก่อนที่มันจะสายไป ปาน แม้เราจะยืนไกลกัน แม้ภาษาและผิวไม่เหมือนกัน แต่ใจที่เราให้กัน โลกใบนี้จะเป็นสีเดียว โฟร์ท น้ำใจและความจุนเจือ ที่เรานั้นได้รับได้ให้กัน จะผูกใจเราด้วยกัน ให้โลกนี้มีเพียงสีเดียว