เปิดฟังแล้ว : 1,840 ครั้ง
 
 
ใจหาย เมื่อรู้ว่านับจากวันนี้
เธอที่เคยเคียงอยู่ทุกนาที
ไม่อยากรักฉันอีกแล้ว
สมอง ไม่เหลืออะไรจะให้คิด
ไม่เคยนึกเลยสักนิด
ว่าจะมาเสียใจ
ต้องถูกฝากไว้ด้วยคำนี้
เราเลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
จะไม่มีเธอให้รัก
ไม่มีเธอให้คิดถึง
ไม่มีเธอให้แคร์กัน
เราเลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
ตื่นมาจะไม่เห็นหน้ากัน
ต้องเดินลำพัง
แค่เพียงคนเดียว
ชีวิต จากนี้จะเริ่มที่ตรงไหน
จะอยู่ทำไมและเพื่อใคร
ทุกอย่างไม่มีความหมาย
เมื่อไร้เธอ
สมอง ไม่เหลืออะไรจะให้คิด
ไม่เคยนึกเลยสักนิด
ว่าต้องมาเสียใจ
ต้องถูกฝากไว้ด้วยคำนี้
เราเลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
จะไม่มีเธอให้รัก
ไม่มีเธอให้คิดถึง
ไม่มีเธอให้แคร์กัน
เราเลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
ตื่นมาจะไม่เห็นหน้ากัน
ต้องเดินลำพัง
แค่เพียงคนเดียว
ต้องถูกฝากไว้ด้วยคำนี้
เลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
จะไม่มีเธอให้รัก
ไม่มีเธอให้คิดถึง
ไม่มีเธอให้แคร์กัน
เราเลิกกันแล้ว
เลิกกันไปแล้ว
ตื่นมาจะไม่เห็นหน้ากัน
ต้องเดินลำพัง
แค่เพียงคนเดียว