เปิดฟังแล้ว : 583 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง เวลาไม่ช่วยอะไร - หนุ่มเสก ในขณะนี้