เปิดฟังแล้ว : 425 ครั้ง
 
 
ประโยชน์อะไร
ในคำสัญญา
ที่เผยวาจาว่า
จะรักมั่นต่อกันเรื่อยไป
คำ สัญญาจะแน่แค่ไหน
หากว่าในหัวใจ
ของคนไม่จริงต่อกัน
..ประโยชน์อะไรในคำสาบาน
ที่หลงซมซานเข้าไปกรานกราบ
ให้ลงโทษทัณฑ์
ความ รักคนที่จะสุขสันต์
ต่อเมื่อใจเรานั้น
มั่นคงต่อกันเรื่อยไป
..หลาย คู่ เป็นตัวอย่าง
ความรักอับปาง
ทั้งที่สาบานกันไว้
อยู่กัน ยังไม่ทันเท่าไร
ต้องมาแยกทางร้างไป
ทำให้ชีวิตตรอมตรม
..ก็เมื่อฉันมีดวงใจรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชั่ว
ตราบวันสิ้นลม
ความ รักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนม
สาบานให้เสียเวลา
ดนตรี 5 Bars..3...4...
5....หลาย คู่ เป็นตัวอย่าง
ความรักอับปาง
ทั้งที่สาบานกันไว้
อยู่กัน ยังไม่ทันเท่าไร
ต้องมาแยกทางร้างไป
ทำให้ชีวิตตรอมตรม
..ก็เมื่อฉันมีดวงใจรักเธอ
เฝ้าหวังปรนเปรอรักเธอจนชั่ว
ตราบวันสิ้นลม
ความ รักเราหรือจะขื่นขม
ไม่ต้องยกมือพนม
สาบานให้เสียเวลา...