เปิดฟังแล้ว : 786 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง เหนือคำสาบาน - สายัณห์ สัญญา ในขณะนี้