เปิดฟังแล้ว : 811 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง เห็นใจพี่บ้าง - สันติ ดวงสว่าง ในขณะนี้