เปิดฟังแล้ว : 413 ครั้ง
 
 
คำเป็นหมื่นคำ
เลือกมาทุกคำแทนใจ
ใจเพียงหนึ่งใจ
ที่ยังไม่มีอะไรให้เธอ
คนเพียงหนึ่ง
คนเก็บเอาใจมาร้อย
เป็นเพลงให้เธอ
อาจไม่ถึงกับดีเลิศเลอ
แค่อยากจะทำให้เธอภูมิใจ
เพลงที่ได้ยิน
คงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไป
เพลงจากหัวใจ
เป็นของขวัญให้เธอผู้เดียว
บทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวง
เขียนเป็นท่วงทำนองขับขาน
ถักทอและเรียงร้อยคำ
จากหัวใจ
บทเพลงที่เป็นดั่งคำสัญญา
ว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไป
ให้เพลงผูกพัน
สองใจนานเท่านาน
เพลงที่ได้ยิน
คงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไป
เพลงจากหัวใจ
เป็นของขวัญให้เธอผู้เดียว
บทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวง
เขียนเป็นท่วงทำนองขับขาน
ถักทอและเรียงร้อยคำ
จากหัวใจ
บทเพลงที่เป็นดั่งคำสัญญา
ว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไป
ให้เพลงผูกพันสองใจ
นานเท่านานชั่วนิรันดร์