เปิดฟังแล้ว : 317 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ใจพ่อใจแม่ - สายัณห์ สัญญา ในขณะนี้