เปิดฟังแล้ว : 257 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ในวันที่เราต้องไกลห่าง - Lula ในขณะนี้