เปิดฟังแล้ว : 473 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ให้เธอ - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้