เปิดฟังแล้ว : 702 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ได้อย่างเสียอย่าง - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้