เปิดฟังแล้ว : 383 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ไม่ขายที่นา - ศรเพชร ศรสุพรรณ ในขณะนี้