เปิดฟังแล้ว : 1,341 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ไม่มีวันนั้นอีกแล้ว - อรวี สัจจานนท์ ในขณะนี้