เปิดฟังแล้ว : 326 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ไม่มีหัวใจทำไมไม่บอก - โบ สุนิตา ในขณะนี้