เปิดฟังแล้ว : 334 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ไม่หล่อแต่น่ารัก - อนันต์ ใจดี ในขณะนี้