เปิดฟังแล้ว : 558 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ไร่น้องนาพี่ - ยอดรัก สลักใจ ในขณะนี้