กองไว้ - แอม เสาวลักษณ์

ชื่อเพลง

กองไว้

ศิลปิน

แอม เสาวลักษณ์

เนื้อเพลง กองไว้ - แอม เสาวลักษณ์

กองไว้
ที่แล้วมา เธอไม่เคยดูแลหัวใจ
ที่แล้วมา เธอไม่มองว่าใครทุกข์ใจ
แต่ก่อนนั้น เธอเองที่ทิ้งฉันไปหาใหม่
ในวันนี้ กลับจะมาเสียใจ
เก็บเอาคำว่า เสียใจกองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหนไปไหน
ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ
และมันก็นาน นานจนสายเกินไป
ต่อนี้ไป ความช้ำใจมันคงไม่มี
ต่อนี้ไป ตัวฉันคงทำใจได้ดี
จะบาปไหม หากฉัน จะขอไปเสียที
ในวันนี้ อยากจะลืมหน้าเธอ
เก็บเอาคำว่า เสียใจกองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหนไปไหน
ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ
และมันก็นาน นานจนสายเกินไป
เก็บเอาคำว่า เสียใจกองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหนไปไหน
ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ
และมันก็นาน นานจนสายเกินไป
ก็คงต้องให้เธอเก็บเอาคำว่า เสียใจกองไว้ตรงนั้น
เพราะมันไม่มีค่าอันใด ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร
สายไป ก็คงต้องให้เธอเก็บเอาคำว่า เสียใจกองไว้ตรงนั้น
เพราะมันไม่มีค่าอันใด ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร
ไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหน ไปไหน
ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ
และมันก็นาน นานจนสายเกินไป ..

ความคิดเห็นเพลง กองไว้ - แอม เสาวลักษณ์