กำลังใจ - เต๋อ เรวัต

ชื่อเพลง

กำลังใจ

ศิลปิน

เต๋อ เรวัต

เนื้อเพลง กำลังใจ - เต๋อ เรวัต

มาสิพวกเรา
หนุ่มสาวในรุ่นใหม่
พร้อมกันก้าวไป
อย่าหยุดยั้ง

รับรู้แล้วร่วมพลัง
สร้างสรรค์จริงจัง
พร้อมแล้วหรือยังพวกเราอย่าช้า
อย่ามัวเสียเวล่ำเวลา
อย่าเลยอย่าลังเลใจ

พร้อมใจกันสร้างสรรค์ในสิ่งดี
เพื่อวันใหม่ของเรา
สิ่งเก่าเก่าที่ไร้ประโยชน์ก็เปลี่ยนเสียที

อย่าลืมนะพวกเรา
ต้องเอาใจใส่
เพราะโลกมันเปลี่ยนไป
ไม่เคยหยุดยั้ง
รู้แล้วหรือยังว่าเราอยากได้อะไร
รู้แล้วก็คงได้ในไม่ช้า

หากเราพร้อมกันให้เวลา
ศรัทธากับความจริงใจ

พร้อมใจกันสร้างสรรค์ในสิ่งดี
เพื่อวันใหม่ของเรา
สิ่งเก่าเก่าที่ไร้ประโยชน์ก็เปลี่ยนเสียที

รับรู้แล้วร่วมพลัง
สร้างสรรค์จริงจัง
พร้อมแล้วหรือยังพวกเราอย่าช้า

แต่เรานั้นต้องให้เวลา
ศรัทธากับความจริงใจ

พร้อมใจกันสร้างสรรค์ในสิ่งดี
เพื่อวันใหม่ของเรา
สิ่งเก่าเก่าที่ไร้ประโยชน์ก็เปลี่ยนเสียที

พร้อมใจกันสร้างสรรค์ในสิ่งดี
เพื่อวันใหม่ของเรา
สิ่งเก่าเก่าที่ไร้ประโยชน์ก็เปลี่ยนเสียที

พร้อมใจกันสร้างสรรค์ในสิ่งดี
เพื่อวันใหม่ของเรา
สิ่งเก่าเก่าที่ไร้ประโยชน์ก็เปลี่ยนเสียที

ฟังเพลง กำลังใจ - เต๋อ เรวัต

ความคิดเห็นเพลง กำลังใจ - เต๋อ เรวัต