ชื่อเพลง

ชนะด้วยหัวใจ

ศิลปิน

โดม ปกรณ์ ลัม

เนื้อเพลง

โดม ปกรณ์ ลัม - ชนะด้วยหัวใจ
คำร้อง P&T
ทำนอง/เรียบเรียง รุ่งโรจน์ ผลหว้า
สายลมโชยโบกพริ้ว ทำเราตายใจ
สุดท้ายกลายเป็นพายุพัดพังทลาย
อาทิตย์ที่เคยสาดแสง ยังมีวันจะดับลับฟ้าลงได้
มันคือภาพเตือนใจเราไว้
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวลอะไร
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ยากแค่ไหน มันก็ต้องลองดู
อยู่กับมันดังเพื่อนแท้ Yeah ในวันสีเทา
อดทนรอเพื่อไปถึง Yeah จนเป็นวันของเรา
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up
ก็เหมือนในความมืดมิด เรายังลืมตา
เพื่อค้นหาทางหลุดพ้น ความกลัวในใจ
ก็เหมือนสัญชาติญาณ ที่ยังต้องการจะอยู่และสู้จนตาย
เอาชนะตัวเองให้ได้
ต้องไม่กลัว ไม่หวั่นเกรง
ต้องไม่กลัว ไม่หวั่นไหว
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวลอะไร
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ยากแค่ไหน มันก็ต้องลองดู
อยู่กับมันดังเพื่อนแท้ Yeah ในวันสีเทา
อดทนรอเพื่อไปถึง Yeah จนเป็นวันของเรา
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวลอะไร
เอาชนะตัวเราเองด้วยหัวใจ
ยากแค่ไหน มันก็ต้องลองดู
ออกไปยืนมองดูฟ้า จ้องตากับความแพ้พ่าย
ไม่มีใครคนไหน ไม่มีที่แพ้ไม่เป็น
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up
Get up Get up Get up Get up

ความคิดเห็น