ทำบุญด้วยอะไร - สุเมธ องอาจ

ชื่อเพลง

ทำบุญด้วยอะไร

ศิลปิน

สุเมธ องอาจ

เนื้อเพลง ทำบุญด้วยอะไร - สุเมธ องอาจ

ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญไว้ด้วย อะไร
จึงสวย น่าพิศมัย
น่ารัก น่าใคร่ พริ้งพราว
คงถวาย มะลิไหว้พระ
วรรณะ จึงได้นวลขาว
เนตรน้อย ดังสอยจากดาว
กะพริบพร่างพราว น้าวใจ
ตักบาตร คงใส่ด้วยข้าวหอม
จึงสวย ละม่อม ละไม
บุญทาน คงทำด้วยเต็มใจ
เธอคงได้ พรสี่ประการ
อายุ วรรณะ สุขะ
พละ และปฏิภาณ
เพียงพบ เจ้านั้นมินาน
พี่ซม พี่ซาน ลุ่มหลง
ผู้หญิง ที่สวยอย่างคุณ
ทำบุญไว้ด้วย อะไร
จึงสวย น่าพิศมัย
น่ารัก น่าใคร่ พริ้งพราว
คงถวาย มะลิไหว้พระ
วรรณะ จึงได้นวลขาว
เนตรน้อย ดังสอยจากดาว
กะพริบพร่างพราว น้าวใจ
ตักบาตร คงใส่ด้วยข้าวหอม
จึงสวย ละม่อม ละไม
บุญทาน คงทำด้วยเต็มใจ
เธอคงได้ พรสี่ประการ
อายุ วรรณะ สุขะ
พละ และปฏิภาณ
เพียงพบ เจ้านั้นมินาน
พี่ซม พี่ซาน ลุ่มหลง
ชัดช้า ชัดชา ดัดชา
พี่ซม พี่ซาน ลุ่มหลง

ความคิดเห็นเพลง ทำบุญด้วยอะไร - สุเมธ องอาจ