บุคคลทั่วไป (feat. โตโน่ ภาคิน) - ลำเพลิน วงศกร

ชื่อเพลง

บุคคลทั่วไป (feat. โตโน่ ภาคิน)

ศิลปิน

ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง บุคคลทั่วไป (feat. โตโน่ ภาคิน) - ลำเพลิน วงศกร

เป็นแฟนเก่ายังบ่ได้ เจ้าบ่เต็มใจ ย่านเขาฮู้ ว่าเฮานั้นเคยฮักกัน
ให้อ้ายลืม สาว่าซั่น เทื่อสุดท้ายที่เฮาสิเจอกัน
บ่จำเป็น กะบ่ต้องมาเสนอหน้า
สิให้อ้ายอยู่ในฐานะหยัง เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา เมื่อเจ้าบอกว่า มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป สิไปไส กะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป ที่ผ่านมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน
สิให้อ้ายอยู่ในฐานะหยัง เอ่ยปากถามน้องหล่า
ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา เมื่อเจ้าบอกว่า มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป สิไปไส กะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป ที่ผ่านมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป สิไปไส กะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว
อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด
ให้เป็นแค่ บุคคลทั่วไป ที่ผ่านมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาย
ตั๋วกันได้แข่นคัก ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก ยามหย่างพ้อกัน
แฟนเก่ายังบ่ให้เป็น เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป

ฟังเพลง บุคคลทั่วไป (feat. โตโน่ ภาคิน) - ลำเพลิน วงศกร

ความคิดเห็นเพลง บุคคลทั่วไป (feat. โตโน่ ภาคิน) - ลำเพลิน วงศกร