บุพเพสันนิวาส - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

บุพเพสันนิวาส

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส - ศรัณย่า

เมื่อคิดให้ดี
โลกนี้ประหลาด
บุพเพสันนิวาส
ที่ประสาทความรักภิรมย์
คู่ใครคู่เขา
รักยังคอยเฝ้าชม
คอยภิรมย์เรื่อยไป
ขอบน้ำขวางหน้า
ขอบฟ้าขวางกั้น
บุพเพยังสรรประสบ
ให้ได้พบสบรักกันได้
ห่างกันแค่ไหน
เขาสูงบังกั้นไว้
รักยังได้บูชา
ความรักศักดิ์ศรี
รักไม่มีพรหมแดน
รักไม่มีศาสนา
แม้นใครบุญญา
ได้ครองกันมา
พรหมลิขิตพาชื่นใจ
รักเหมือนโคถึก
ที่คึกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกธรโทษรักไม่ได้
ไม่ใช่บุพเพ
สันนิวาสแน่ไซร้
รักจึงได้แรมรา
ความรักศักดิ์ศรี
รักไม่มีพรหมแดน
รักไม่มีศาสนา
แม้นใครบุญญา
ได้ครองกันมา
พรหมลิขิตพาชื่นใจ
รักเหมือนโคถึก
ที่คึกพิโรธ
ความรักเช่นนั้นให้โทษ
จะไปโกธรโทษรักไม่ได้
ไม่ใช่บุพเพ
สันนิวาสแน่ไซร้
รักจึงได้แรมรา

ความคิดเห็นเพลง บุพเพสันนิวาส - ศรัณย่า