บ้านเฮา - นกแล

ชื่อเพลง

บ้านเฮา

ศิลปิน

นกแล

เนื้อเพลง บ้านเฮา - นกแล

เจียงใหม่บ้านเฮายามเช้ารถบ่ติดอากาศก็บ่เป็นพิษชีวิตบ่ต้องร้อนรนน้ำใจ๋ไมตรีมีฮื้อกู้คนบ่มีการแบ่งชั้นชนตุ๊กจนร่ำรวยเต้ากันกลิ่นเอื้องเสียงซึงติดตรึงอยู่ในหัวใจ๋แม้ว่าได้เยือนเจียงใหม่หลงใหลชอบใจสุขสันต์วัดวาวิหารตระการกู้บ้านเคียงกันเหลืองทอง

เรืองรองผ่องพรรณเจียงใหม่นั้นคือถิ่นไทยงามแม่ปิงไหลรินพืชพรรรสมบูรณ์ทั่วถิ่นทรัพย์สินสยามข้าวในนาปลาในน้ำล้นหลามบ้านเฮาอยู่สุขทุกยามงาม ถิ่นล้านนาไทยพระธาตุบนดอยสุเทพงามสง่าสูงเด่น เจ่นฟ้าดังว่ากว้างไกลฮื้อจ่วย ฮักษากู้ฟ้า เวียงพิงค์วิไลฮื้อเป็นตี้รวมน้ำใจ๋เจียงใหม่บ้านเฮาแม่ปิงไหลรินพืชพรรรสมบูรณ์ทั่วถิ่นทรัพย์สินสยามข้าวในนาปลาในน้ำล้นหลามบ้านเฮาอยู่สุขทุกยามงาม ถิ่นล้านนาไทยพระธาตุบนดอยสุเทพงามสง่าสูงเด่น เจ่นฟ้าดังว่ากว้างไกลฮื้อจ่วย ฮักษากู้ฟ้า เวียงพิงค์วิไลฮื้อเป็นตี้รวมน้ำใจ๋

เจียงใหม่บ้านเฮา

ฟังเพลง บ้านเฮา - นกแล

ความคิดเห็นเพลง บ้านเฮา - นกแล