พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย - ศรัณย่า

ฉันเคยพลาดหวัง
ในรักมาครั้งหนึ่ง
พิษแห่งความร้าว
ยังตรึงแนบอุรา
เกือบตัดสินใจ
ไม่ยอมรักใครจนสิ้นชีวา
พอพบเธอนิจจา
หัวใจเจ้ากรรม
ก็เกิดหวั่นไหว
ฉันยังไม่หวัง
จะรักเธอ
เหมือนชายคนแรก
และไม่ยืนยัน
จะรักกัน
จนโลกแหลกลงไป
ได้แต่สัญญา
ให้วันเวลา
ช่วยฉันตัดสินใจ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไหม
ฉันจะรักเธอรักไปจนตาย
ฉันยังไม่หวัง
จะรักเธอ
เหมือนชายคนแรก
และไม่ยืนยัน
จะรักกัน
จนโลกแหลกลงไป
ได้แต่สัญญา
ให้วันเวลา
ช่วยฉันตัดสินใจ
พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไหม
ฉันจะรักเธอรักไปจนตาย

ความคิดเห็นเพลง พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย - ศรัณย่า