พลังแห่งความรอด - กลอรี่ มิวสิค

ชื่อเพลง

พลังแห่งความรอด

ศิลปิน

กลอรี่ มิวสิค

เนื้อเพลง พลังแห่งความรอด - กลอรี่ มิวสิค

กลอรี่ มิวสิค - พลังแห่งความรอด
ทำนอง Reuben Morgan
ทุกคนต้องการพระเมตตา รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน
ขอพระองค์เทลงมา ผู้คนต้องการการยกบาป
โดยพระเมตตาของพระองค์
ความหวัง ของประชาชาติ
พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย
โปรดนำพาชีวิตข้า ให้ผ่านพ้นจากความกลัว
ขอเติมเต็มชีวี มอบชีวิตเพื่อพระองค์
ข้าขอวางใจทุกสิ่ง ข้าขอถวายพระองค์
พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย
พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย
จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
เยซู ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย
พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย
จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
เยซู ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
เยซู ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์
เยซู ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์

ความคิดเห็นเพลง พลังแห่งความรอด - กลอรี่ มิวสิค