พ่อทูนหัว - หนุ่มบาว-สาวปาน

ชื่อเพลง

พ่อทูนหัว

ศิลปิน

หนุ่มบาว-สาวปาน

เนื้อเพลง พ่อทูนหัว - หนุ่มบาว-สาวปาน

ชีวิตของคนเรา คล้ายดังนาวากลางสมุทร ชีวิตบุตรธิดา มีบิดาคอยนำทาง แม้ทุกข์ยากแสนลำเค็ญ พ่อเพียรทำถึงที่สุด เพื่อให้หลุดรอดบ่วงกรรม นำพาลูกสู่สิ่งหวัง พ่อต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ใจและกายเคี่ยวกรรม ตรากตรำเหี่ยวย่น พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อเราไม่เคยบ่น เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม ที่ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน กันเป็นหนึ่ง ลูกต้องไม่แข่งกับเขา โลกนี้มันลำเข็ญ ยังวุ่นวายและหมองเศร้า คงต้องก้าวกันต่อไป ถนอมให้โลกยืนยาว ที่พ่อเหนื่อยกับโลกนี้ คือหนี้สินติดค้าง เหล่าบรรพชน พ่อทุกข์ พ่อทน พ่อทุกข์ พ่อทน ลูกต้องไม่แข่งกับเขา...ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่ง หวังให้ลูกเป็นคนหนึ่ง ยืนอยู่ได้ในสังคม ที่ผู้คนไหว้หน้าหลอกหลัง จงอยู่อย่างอุทิศตน เป็นคนดีของสังคม เป็นรางวัลชีวิตพ่อ พ่อเราไม่เคยบ่น เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม ที่ผู้คนแก่งแย่งแข่งขัน กันเป็นหนึ่ง ลูกต้องไม่แข่งกับเขา.... ไม่ต้องไปเอาที่หนึ่ง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ อยู่ให้ได้ในสังคม ที่ผู้คนไหว้หน้าหลอกหลัง จงอยู่อย่างอุทิศตัว ขอให้พ่ออยู่หัวภูมิใจ ลูกเป็นคนดี

ความคิดเห็นเพลง พ่อทูนหัว - หนุ่มบาว-สาวปาน