รักหมด - เสมือนฝัน

ชื่อเพลง

รักหมด

ศิลปิน

เสมือนฝัน

เนื้อเพลง รักหมด - เสมือนฝัน

หากนี่เป็นนิทานเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับความรักคู่หนึ่ง
ที่ตอนจบมันไม่งดงาม เหมือนนิทานเรื่องใดก็ตาม
ที่เคยได้อ่าน

ความรักของฉันเองและเธอ เราต่างได้พบได้เจอ
รู้ดีเราต่างพยายาม ให้มันคงอยู่ไปแสนนาน
แต่ทำไม่ได้

* เมื่อในความจริงไม่เป็นดั่งใจ เราต่างมีเงื่อนไขในความสัมพันธ์

** รักก็เลยจบ จบตรงนี้ รักที่เรามีหมดความหมาย
จากกันด้วยดีก่อนกลาย เป็นความผิดของใคร

เรานั้นต้องเข้าใจทุกสิ่ง ต่างต้องยอมรับความจริง
เพราะกุมมือกันไม่แน่นพอ เดินกันไปโดยไม่ได้รอ
อีกคนไม่ได้

*** รักก็เลยจบ จบตรงนี้ รักที่เรามีหมดความหมาย
จากกันด้วยดีก่อนกลาย เป็นความผิดของใคร
เราต้องเข้าใจและยอมรับ รักที่มันเหนื่อยต้องพัก
แค่ยิ้มให้กัน ในวันที่พบกันใหม่

ฟังเพลง รักหมด - เสมือนฝัน

ความคิดเห็นเพลง รักหมด - เสมือนฝัน