รักเดียวใจเดียว - Nopakao

ชื่อเพลง

รักเดียวใจเดียว

ศิลปิน

Nopakao

เนื้อเพลง รักเดียวใจเดียว - Nopakao

...อย่าแปลก ใจ
ที่ผ่าน มานาน เท่าไร
กาล เวลา ไม่อาจหมุน หัวใจ
เปลี่ยนไป จากเธอ
คง เป็นไป ไม่ ได้
เมื่อใจ ผูกพัน มีแต่เธอ
แม้ จะนอน หลับฝัน
ฉัน มี แต่เธอ เท่านั้น
ไม่ อาจแบ่ง ใจปัน
เผื่อไว้ให้ ใคร
ใจ เมื่อเจอ เธอแล้ว
เหมือน คน ที่เจอ จุดหมาย
เมื่อ มีเธอ ไม่ต้องการใคร
เมื่อวาน ก็รัก
วัน นี้รักเธอ
พรุ่งนี้ ก็รักเธอ
พอใจ ที่มีเธอ
ไม่มี อีกแล้ว
ใคร จะมา เข้าใจ
ฉัน ได้ดี อย่างเธอ
ตอบแทน เธอ
รัก เดียวใจเดียว
...ดั่ง ทะเล
โอบ กอดด้วย พื้นทราย
แหละคง ไม่มี ใคร
พรากใจ ดวงนี้ ได้
ไม่ว่ากาล เวลา
จะหมุน ผ่าน ไป
ยิ่งมั่นใจ
เรา คือกัน แหละกัน
แม้ จะนอน หลับฝัน
ฉัน มี แต่เธอ เท่านั้น
ไม่ อาจแบ่ง ใจปัน
เผื่อไว้ให้ ใคร
ใจ เมื่อเจอ เธอแล้ว
เหมือน คน ที่เจอ จุดหมาย
เมื่อ มีเธอ ไม่ต้องการใคร
เมื่อวาน ก็รัก
วัน นี้รักเธอ
พรุ่งนี้ ก็รักเธอ
พอใจ ที่มีเธอ
ไม่มี อีกแล้ว
ใคร จะมา เข้าใจ
ฉัน ได้ดี อย่างเธอ
ตอบแทน เธอ
รัก เดียวใจเดียว
...ดนตรี..
....แม้ จะนอน หลับฝัน
ฉัน มี แต่เธอ เท่านั้น
ไม่ อาจแบ่ง ใจปัน
เผื่อไว้ให้ ใคร
ใจ เมื่อเจอ เธอแล้ว
เหมือน คน ที่เจอ จุดหมาย
เมื่อ มีเธอ ไม่ต้องการใคร
เมื่อวาน ก็รัก
วัน นี้รักเธอ
พรุ่งนี้ ก็รักเธอ
พอใจ ที่มีเธอ
ไม่มี อีกแล้ว
ใคร จะมา เข้าใจ
ฉัน ได้ดี อย่างเธอ
ตอบแทน เธอ
รัก เดียวใจเดียว
ตอบแทน เธอ
รัก เดียวใจเดียว

ความคิดเห็นเพลง รักเดียวใจเดียว - Nopakao