ลาวดวงเดือน(Reprise) - ฟอร์ด สบชัย

ชื่อเพลง

ลาวดวงเดือน(Reprise)

ศิลปิน

ฟอร์ด สบชัย

เนื้อเพลง ลาวดวงเดือน(Reprise) - ฟอร์ด สบชัย

โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง โอ้ดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม เอิงเออเอ่อเอย พี่นี้รักเจ้าหนอ ขวัญตาเรียม จะหาไหน มาเทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอ้ย หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้าย คล้ายเจ้าสู เรียมเอย หอมกลิ่นกรุ่งครัน หอมนั้น ยัง บ่ เลย เนื้อหอมทรายเชย เอ๊ย...เราลาเน้อ

ความคิดเห็นเพลง ลาวดวงเดือน(Reprise) - ฟอร์ด สบชัย