ชื่อเพลง

ลำนำรัก

ศิลปิน

เบิร์ด ธงไชย

เนื้อเพลง

ความรัก
เหมือนกับบทเพลง
ที่บรรเลง
กันอยู่เรื่อยมา (กันอยู่เรื่อยมา)
มีทั้งความหวาน (มีทั้งความหวาน)
ชื่นระรื่นอุรา (ชื่นระรื่นอุรา)
และเศร้าหนักหนา
ซึ้งสะเทือนใจ (ซึ้งสะเทือนใจ)
ความรัก
คือเพลงธรรมชาติ
พิไลพิลาส
อานุภาพยิ่งใหญ่
ปลุกหนุ่มปลุกสาว
ให้มีพลังใจ
เพื่อทำให้โลก
มีชีวิตชีวา
ความรัก
คือเพลงธรรมชาติ
พิไลพิลาส
อานุภาพยิ่งใหญ่
ปลุกหนุ่มปลุกสาว
ให้มีพลังใจ
เพื่อทำให้โลก
มีชีวิตชีวา
เพื่อทำให้โลก
มีชีวิตชีวา

YoutTube

ความคิดเห็น