หิ่งห้อย - พลพล

ชื่อเพลง

หิ่งห้อย

ศิลปิน

พลพล

เนื้อเพลง หิ่งห้อย - พลพล

จับบนกิ่งลำพู
อยู่เป็นกลุ่มเป็นกอง
ดูยิ่งดูเพลินตาน่ามอง
ส่องสว่างหัวใจ
ไม่ได้ใหญ่ได้โต
ไม่ได้โก้ได้หรู
จะดึกจะดื่นก็มีไฟอยู่
หิ่งห้อยไม่เคยหมดไฟ
เป็นแค่แสงจางจาง
สว่างในความมืดมน
เป็น แค่คนจนจน
แต่เราก็มีศักดิ์ศรี
ไม่ต้องเด่นต้องดัง
อยากจะสร้างความดี
ตามสติปัญญาที่มี
ทุ่มเทสุดหัวใจ
เหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำ
หนักเท่าไหร่ก็ทน
หากมีเธอร่วมทางสักคน
ที่เหงาก็คงจะคลาย
เป็น แค่แสงหิ่งห้อย
สว่างไม่เท่าแสงไฟ
หากว่าเรา ร่วมแรงร่วมใจ
ชีวิตต้องดีกว่านี้
ไม่ต้องเด่นต้องดัง
แค่อยากจะสร้างความดี
ตามสติปัญญาที่มี
ทุ่มเทสุดหัวใจ
เหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำ
หนักเท่าไหร่ก็ทน
หากมีเธอร่วมทางสักคน
ที่เหงาก็คงจะคลาย
หากมีเธอร่วมทางสักคน
ที่เหงาก็คงจะคลาย
ฮืม ฮืม ฮืม
ที่เหงาก็คงจะคลาย...

ความคิดเห็นเพลง หิ่งห้อย - พลพล