ห่อให้ด้วย - ยุ้ย ญาติเยอะ

ชื่อเพลง

ห่อให้ด้วย

ศิลปิน

ยุ้ย ญาติเยอะ

เนื้อเพลง ห่อให้ด้วย - ยุ้ย ญาติเยอะ

ยุ้ย ญาติเยอะ - ห่อให้ด้วย
ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย เอ้าห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครละพ่อหล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย
พ่อคุณ พ่อทูลกระหม่อม หล่อเหมือนดั่งหล่อหลอม
ยิ่งดูยิ่งหล่อ หล่อเหลาเล่นเอาเราใจฝ่อ
ขอซื้อ ซื้อตัวได้บ่ ถ้าได้ละก็.. อะเอ้าห่อให้ด้วย
ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย เอ้าห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครละพ่อหล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย
น่ารักน่าชังทั้งกาย ช่างหล่อดีหล่อได้ หล่อหลายใช่เล่น
ครั้งจะหิ้วก็อายคนเห็น บังเอิญเราเป็นเป็นผู้หญิงเสียด้วย
ห่อเหอะห่อเสียเหอะหายห่วง จะซื้อควงอวดพ่อ.. อะเอ้าห่อให้ด้วย
ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย เอ้าห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครละพ่อหล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย
พ่อคุณ พ่อทูลกระหม่อม หล่อเหมือนดั่งหล่อหลอม
ยิ่งดูยิ่งหล่อ หล่อเหลาเล่นเอาเราใจฝ่อ
ขอซื้อ ซื้อตัวได้บ่ ถ้าได้ละก็.. อะเอ้าห่อให้ด้วย
ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย เอ้าห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครละพ่อหล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย
น่ารักน่าชังทั้งกาย ช่างหล่อดีหล่อได้ หล่อหลายใช่เล่น
ครั้งจะหิ้วก็อายคนเห็น บังเอิญเราเป็นเป็นผู้หญิงเสียด้วย
ห่อเหอะห่อเสียเหอะหายห่วง จะซื้อควงอวดพ่อ.. อะเอ้าห่อให้ด้วย
ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย ห่อให้ด้วย เอ้าห่อให้ด้วย
ลูกใครหลานใครละพ่อหล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย

ความคิดเห็นเพลง ห่อให้ด้วย - ยุ้ย ญาติเยอะ