ฮาว ซา เบา ดา ฮาวซ์ - Zebra

ชื่อเพลง

ฮาว ซา เบา ดา ฮาวซ์

ศิลปิน

Zebra

เนื้อเพลง ฮาว ซา เบา ดา ฮาวซ์ - Zebra

คิดถึงฉันไหม ตอนที่เธอพักร้อน คิดถึงฉันไหม ตอนที่เธอ พักผ่อน นึกถึงฉันไหม ตอนที่เธอ จะนอน เธอทำอะไร ตอนที่ฉันคิดถึงเธอ เธอทำอะไร ตอนที่เธอพักร้อน เธอทำอะไร ตอนที่เธอ พักผ่อน เธอทำอะไร ตอนที่เธอ จะนอน คิดถึงฉันไหม ตอนที่ฉัน คิดถึงเธอ ไม่มีอะไรแค่พูดไปงั้น ๆ ไม่มีอะไรต่อกัน ไม่มีอะไรผูกพัน สงสัยว่าเธอนั้นนะคิดเหมือนฉันหรือเปล่า How Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz How Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz OH OH How Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz How Za Bou Da Howz , Za Bou Da Howz OH OH เธอไปกับใคร ตอนที่เธอพักร้อน เธอไปกับใคร ตอนที่เธอ พักผ่อน มีคนกล่อมไหม ตอนที่เธอ จะนอน เธอไปกับใคร ตอนที่ฉัน คิดถึงเธอ ฉันไปอยู่ไหน ตอนที่เธอพักร้อน ฉันไปอยู่ไหน ตอนที่เธอ พักผ่อน ฉันไปอยู่ไหน ตอนที่เธอ จะนอน ฉันไปอยู่ไหน ฉันก็ยัง คิดถึงเธอ

ความคิดเห็นเพลง ฮาว ซา เบา ดา ฮาวซ์ - Zebra