เจ็บตรงไหน - ปลื้ม

ชื่อเพลง

เจ็บตรงไหน

ศิลปิน

ปลื้ม

เนื้อเพลง เจ็บตรงไหน - ปลื้ม

ความจริงที่มันทิ่มแทงหัวใจ เธอทิ้งฉันไปเพื่อรักกับเขา ยิ่งช้ำเมื่อได้ยินคำของเธอ ฉันทำเธอเจ็บ ฉันทิ้งเธอไป * ที่พูดไปบอกใครว่าฉันทิ้งเธอ บอกได้ไหมที่ทำอย่างนั้นประโยชน์อะไร ** เธอเจ็บตรงไหนหรือเธอ เมื่อเธอนั้นเป็นคนทิ้งไป คนเสียใจก็คือฉันเท่านั้น เธอเจ็บตรงไหนหรือเธอ ช่วยบอกฉันให้มาเข้าใจ ตรงไหนที่ฉันทำร้ายช่วยบอกได้ไหม...เธอเจ็บตรงไหนเธอ หรือว่าฉันช้ำมันยังไม่พอ เธอจึงไปบอกใครๆ อย่างนั้น หรือว่าแผลนี้ยังลึกไม่พอ เธอจึงต้องกรีดมันซ้ำลงไป (*,**,SOLO,**)

ความคิดเห็นเพลง เจ็บตรงไหน - ปลื้ม