เช็ดน้ำตาที่ชายผ้าถุง - พจน์  สุวรรณพันธ์

ชื่อเพลง

เช็ดน้ำตาที่ชายผ้าถุง

ศิลปิน

พจน์ สุวรรณพันธ์

เนื้อเพลง เช็ดน้ำตาที่ชายผ้าถุง - พจน์ สุวรรณพันธ์

เพลง เช็ดน้ำตาที่ชายผ้าถุง ยังไม่มีข้อมูลเนื้อเพลง

ความคิดเห็นเพลง เช็ดน้ำตาที่ชายผ้าถุง - พจน์ สุวรรณพันธ์