เพราะมีเธอ - ชรัส เฟื่องอารมย์

ชื่อเพลง

เพราะมีเธอ

ศิลปิน

ชรัส เฟื่องอารมย์

เนื้อเพลง เพราะมีเธอ - ชรัส เฟื่องอารมย์

ชรัส เฟื่องอารมย์ - เพราะมีเธอ
คำร้อง ชรัส เฟื่องอารมย์
ทำนอง ชรัส เฟื่องอารมย์
อยู่เคียงเธอ ฉันเป็นสุขใจ อยู่ใกล้เธอ อิ่มในหัวใจ
ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์ เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ
ขอรักเธออนันต์ เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ
ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
อยู่เคียงเธอ ฉันเป็นสุขใจ อยู่ใกล้เธอ อิ่มในหัวใจ
ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์ เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ
ขอรักเธออนันต์ เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ
ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
เมื่อยามรักเรามั่นแกร่งดังศิลา จะรวมรักฟันฝ่า ฝ่าฟันผองภัย
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
อยู่เคียงเธอ ฉันเป็นสุขใจ อยู่ใกล้เธอ อิ่มในหัวใจ
ฉันมีเธอคู่ ชิดเคียงกายนิรันดร์ เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ
ขอรักเธออนันต์ เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ
ขอรักเธอนิรันดร์ เพราะมีเธอ
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์
เพราะมีเธอ สุขในรักเธอ ขอรักเธออนันต์
เพราะมีเธอ มั่นในรักเธอ ขอรักเธอนิรันดร์
เพราะมีเธอ เพราะมีเธอ เพราะมีเธอ

ฟังเพลง เพราะมีเธอ - ชรัส เฟื่องอารมย์

ความคิดเห็นเพลง เพราะมีเธอ - ชรัส เฟื่องอารมย์