แปลกแต่จริง - Justin

ชื่อเพลง

แปลกแต่จริง

ศิลปิน

Justin

เนื้อเพลง แปลกแต่จริง - Justin

แปลกใจอยู่เหมือนกัน
ที่ยังคงหายใจ
และยังคงได้ยินเสียงรอบกาย
แปลกดีอยู่เหมือนกัน
ที่ยังคงไม่ตาย
และยังรู้สึกร้อนเย็นอยู่เลย
ทั้งที่ใจ
มันแหลกเหลวไป
แปลกแต่จริง
มันควรตาย
เมื่อในใจพังทลาย
ถูกเธอฉีกเป็นชิ้น
ยังไม่ตาย
แปลกแต่จริง
คนควรตาย
เมื่อไม่เหลือแล้วหัวใจ
แต่ทำไมฉันยังคงลืมตา
มองหาเธอ
ต้องอยู่อย่างนี้ไป
ได้แต่เพียงหายใจ
อยู่แค่เพียงให้พ้น
มันไปอีกวันหนึ่ง
ที่เคยเป็นหัวใจ
กลับกลายเป็นหลุมดำ
แต่ทำไมเจ็บนั้นยังอยู่เลย
ทั้งที่ใจ
มันแหลกเหลวไป
แปลกแต่จริง
มันควรตาย
เมื่อในใจพังทลาย
ถูกเธอฉีกเป็นชิ้น
ยังไม่ตาย
แปลกแต่จริง
คนควรตาย
เมื่อไม่เหลือแล้วหัวใจ
แต่ทำไมฉันยังคงลืมตา
มองหาเธอ
ทั้งที่ใจ
มันแหลกเหลวไป
แปลกแต่จริง
มันควรตาย
เมื่อในใจพังทลาย
ถูกเธอฉีกเป็นชิ้น
ยังไม่ตาย
แปลกแต่จริง
คนควรตาย
เมื่อไม่เหลือแล้วหัวใจ
แต่ทำไมฉันยังคงร่ำร้อง
เรียกหาเธอ

ฟังเพลง แปลกแต่จริง - Justin

ความคิดเห็นเพลง แปลกแต่จริง - Justin