โลกนี้ของพระบิดา - ศรัณย่า

ชื่อเพลง

โลกนี้ของพระบิดา

ศิลปิน

ศรัณย่า

เนื้อเพลง โลกนี้ของพระบิดา - ศรัณย่า

ศรัณย่า - โลกนี้ของพระบิดา
โลกนี้ของพระบิดา ยามเมื่อข้าเงี่ยหูฟัง
ได้ยินบทเพลงธรรมชาติบรรเลง
เสียงเพลงโลกสวยงาม
โลกนี้ของพระบิดา ปักษาซ้องประสานเพลง
แสงทองส่งมาอุบลขาวพราวตา สรรเสริญบูชาพระเจ้า
โลกนี้ของพระบิดา สรรพสิ่งดีงามสำแดง
ท้องนาพงพีเต็มด้วยพระฤทธี ทรงตรัสกับข้าทุกแห่ง
โลกนี้ของพระบิดา อย่าให้ข้ากังวลใจ
แม้ความผิดบาปร้ายกาจมากเพียงใด
แต่พระเจ้าทรงปกครอง
โลกนี้ของพระบิดา ข้าตรึกนึกในกมล
ราชกิจนานาปรากฏในนภา แผ่นผาป่าไม้สายชล
โลกนี้ของพระบิดา สรรพสิ่งดีงามสำแดง
ท้องนาพงพีเต็มด้วยพระฤทธี ทรงตรัสกับข้าทุกแห่ง
ท้องนาพงพีเต็มด้วยพระฤทธี ทรงตรัสกับข้าทุกแห่ง

ความคิดเห็นเพลง โลกนี้ของพระบิดา - ศรัณย่า