โอ้ยกะละวาคิดฮอด (feat. แอน อรดี) - Bell Nipada

ชื่อเพลง

โอ้ยกะละวาคิดฮอด (feat. แอน อรดี)

ศิลปิน

Bell Nipada

เนื้อเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด (feat. แอน อรดี) - Bell Nipada

โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอด
โอ้ยอ้ายเอ๋ย โอ้ยกะละวาคิดฮอดคัก

เบลล์ นิภาดา

สิตื่นสินอน สินั่งสิลุกกะคิด
ส่องไลน์ส่องเฟส ไอจีทวิตกะคิด
กินข้าวเบิ่งหนัง ฟังเพลงเล่นเกมกะคิด
เกิดมาเป็นมื้อ กะมีแต่คิด
คิดคิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอตอ้าย
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย

แอน อรดี

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง
อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด

(ดนตรี)

เบลล์ นิภาดา

ไปเรียน ไปเลาะ ไปท่ง ไปเที่ยว กะคิด
ครูฮ้าย แม่จ่ม หิวข้าว รถติด กะคิด
ฝนตก แดดออก น้ำไหล ไฟดับ กะคิด
เกิดมาเป็นมือ กะมีแต่คิด
คิดคิดคิดคิด คิดคิดฮอตอ้าย
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย

แอน อรดี

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง

อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด

เบลล์ นิภาดา

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายอยู่ อ้ายอยู่ อ้ายอยู่
อยู่อยู่ อยู่อยู่ อยู่อยู่
ล่ะอยู่อยู่นำกัน
อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายนั้น อ้ายนั้น อ้ายนั้น
นั้นนั้น นั้นนั้น นั้นนั้น
ล่ะนั้นนอนคำคีง
โอ้ยเว้าแล้วคิดฮอด
โอ โอ้ย คิดฮอตคัก
โอ โอ้ย

อ้าวหะนี้ คือสิดี ถ้ามีอ้ายมา อ้ายมา อ้ายมา
มามา มามา มามา
ล่ะมาติงลิงติง

(รวม)

อ้าวหะนี้ สิกอดอ้าย
ล่ให้แน่นอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ล่ะอิ้งติ้ง อิ้งติ้ง
ให้มันสมคิดฮอด

ฟังเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด (feat. แอน อรดี) - Bell Nipada

ความคิดเห็นเพลง โอ้ยกะละวาคิดฮอด (feat. แอน อรดี) - Bell Nipada