Princo - เนม ปราการ

ชื่อเพลง

Princo

ศิลปิน

เนม ปราการ

เนื้อเพลง Princo - เนม ปราการ

ไอ้แจ็คมันมาจาก London
มันน่ะเป็นเด็กหัวนอก
ทำอะไรก็ต้องเท่
มันน่ะมีสไตล์
ไอ้แจ็คมันอยากเป็น Rocker
เรียนดนตรีมาซะแน่น
มันจะมาเป็น Rocker
ดังให้ทั่วไทย
Rock Starไอ้แจ็คเขามั่นใจ
Call me a Rock Star
จะดังแล้วไง
อยู่มาวันนึงก็ได้เรื่อง
มันไปเจอกับพรรคพวก
เจอซีดีที่บ้านเพื่อน
นี่มันวงอะไร
ทำไมใครใครถึงชอบ
ใครก็ฟังแต่ไอ้นี่
ไอ้แจ็คมันยอมไม่ได้นี่
ชักจะมากไป
Hey you!
นี่วงอะไรหว่า
ก็เลยต้องถามดู
ข่มกันนี่หว่า
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey!
ไม่ว่าคนไหนก็มี Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริง
อะไรก็ Princo
Hey! จะไปที่ไหนก็มี
ไอ้แจ็คไปดู
คอมพิวเตอร์
เจอซีดีวง Princo
ไอ้แจ็คไปนอนที่บ้านญาติ
เจอซีดี Princo
ทำไมใครใครถึงชอบ
ใครก็ฟังแต่ Princo
ไอ้แจ็คเลยกลายเป็น loser
ยอมให้ Princo
จ๋อยเลย
Go back to London
ก่อนไปไอ้แจ็คอยาก
ฝากซื้อสักแผ่น
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! ไม่ว่าคนไหนก็มี
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! จะไปที่ไหนก็มี
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! ไม่ว่าคนไหนก็มี
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! จะไปที่ไหนก็มี
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! ไม่ว่าคนไหนก็มี
Princo
มันดังมากมาก
ดังจริงจริงอะไรก็ Princo
Hey! จะไปที่ไหนก็มี

ความคิดเห็นเพลง Princo - เนม ปราการ