dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - Bodyslam

ชื่อเพลง

dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ)

ศิลปิน

Bodyslam

เนื้อเพลง dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - Bodyslam

แกร่งดังเช่นภูผา ใหญ่และสูงเสียดฟ้า
หนึ่งชีวิตคือธรรมดา
กี่รอยแผลยินดีรับมา ในคราที่โลกโหดร้าย

ไม่หลีกหนีไปไหน ไม่เคยคิดหวั่นไหว
ตระหง่านไว้ให้ใครได้ชื่นชม
หนึ่งชีวิตท่ามกลางคลื่นลม มีปะปนดีร้าย...

แต่งเติมสีและสัน ด้วยห่าฝนจากฟ้า
แต่งขอบผาด้วยไฟของเมฆดำ
เปรียบพายุที่โหมกระหน่ำ ดังปลายพู่กันสั่นไหว

ความโหดร้ายวันนี้ เจ็บและช้ำคราวนี้
กอดเก็บไว้และจำให้ขึ้นใจ
เหมือนดั่งวันไหนที่เคยสวมกอด วันที่แสนงดงาม

ความจริงจากฟ้า ขีดไว้ให้โลกสวยงาม
เศษส่วนภูผาที่โดนกัดกร่อน มันยังคงสอนใจ...

ในค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทรางดงามสดใส
กี่รอยแผลที่เคยถูกก้อนหินทำลาย
บาดรอยลึกเกิดเป็นทางกว้างใหญ่ให้เห็น
กระต่ายบนฟ้าแสนไกล

ความจริงจากฟ้า ขีดไว้ให้โลกสวยงาม
เศษส่วนภูผาที่โดนกัดกร่อน มันยังสั่งและสอน
ให้มีชีวิตยอมรับกับความผันแปร
อาจเคยแพ้และต้องเจ็บปวด
มีรอยความผิดหวังและคราบน้ำตา

มันยังสั่งสอนหัวใจ... โว้...

ความจริงจากฟ้า ขีดไว้ให้โลกสวยงาม
เศษส่วนภูผาที่โดนกัดกร่อน มันยังสั่งและสอน
ให้มีชีวิตยอมรับกับความผันแปร
อาจเคยแพ้และต้องเจ็บปวด
มีรอยความผิดหวังและคราบน้ำตา

มันยังสั่งสอนหัวใจ โว้...
มันคือความจริงจากฟ้า

มันคือความจริงจาก...

ฟังเพลง dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - Bodyslam

ความคิดเห็นเพลง dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) - Bodyslam