ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง กีตาร์พาสชัน สมุธ
นิดหนึ่งพอ - แจ้ ดนุพล

นิดหนึ่งพอ

แจ้ ดนุพล

เขียวเสียดดอย - แจ้ ดนุพล

เขียวเสียดดอย

แจ้ ดนุพล

ใครสักคน - แจ้ ดนุพล

ใครสักคน

แจ้ ดนุพล

สิมิลัน - แจ้ ดนุพล

สิมิลัน

แจ้ ดนุพล

เพียงสบตา - แจ้ ดนุพล

เพียงสบตา

แจ้ ดนุพล

น้ำตาฝน - แจ้ ดนุพล

น้ำตาฝน

แจ้ ดนุพล

ฝันลำเอียง - แจ้ ดนุพล

ฝันลำเอียง

แจ้ ดนุพล

แสนรัก - แจ้ ดนุพล

แสนรัก

แจ้ ดนุพล