ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ฉันเรียกว่าความเข้าใจ - มอส ปฏิภาณ