ฟังเพลงใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ฟังเพลงฉันเรียกว่าความเข้าใจ